Wygrana z AVIVA Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A.

Zakład Ubezpieczeń AVIVA Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych  S.A. wystawił na rzecz mojego Klienta polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności gospodarczej obejmującą, między innymi, jeden ze specjalistycznych przedmiotów działalności. Po wystąpieniu szkód, AVIVA odmówiła jednak wypłaty odszkodowań, powołując się na wyłączenie dokładnie takiego przedmiotu działalności, zawarte w ogólnych warunkach ubezpieczenia, mimo iż zgodnie z polisą taka działalność podlegała ochronie ubezpieczeniowej. Sąd podzielił w całości przedstawioną przeze mnie argumentację prawną, potwierdzając błąd zakładu ubezpieczeń i zasądzając na rzecz mojego Klienta dochodzone odszkodowanie. Rozstrzygnięcie prawomocne.