Polityka Prywatności

 1. Administratorem Danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Adrian Kessler, ul. Abrahama 1a, 80-307 Gdańsk, kontakt@kessler-kancelaria.pl – dalej: „Kancelaria”).
 2. Kancelaria przy wykorzystaniu plików „cookies” zbiera informacje o użytkownikach odwiedzających strony kalkulatornadplatfrankowych.pl oraz kessler-kancelaria.pl. Polega to na zapisywaniu na komputerze użytkownika niewielkich plików tekstowych („cookies”), rozpoznających wybrane preferencje użytkownika przy ponownym połączeniu z tymi stronami. Zapewnia to możliwość analizowania danych i informacji, które dotyczą rodzaju stosowanych przeglądarek, zastosowanych rozdzielczości, zainteresowania danymi artykułami i treściami. Informacje te mają wyłącznie na celu służyć rozbudowie tych stron tak, aby były bardziej interesujące i ergonomiczne oraz były odpowiedzią na potrzeby użytkowników. Dzięki plikom „cookies” Kancelaria może dokonywać zmian pod kątem potrzeb użytkowników. Kancelaria nie prowadzi ewidencji tożsamości użytkowników za pomocą plików „cookies”.
 3. Pliki „cookies” stosowane przez Kancelarię są wykorzystywane w celach statystycznych (analiza parametrów odwiedzin danej witryny) oraz prezentacyjnych (mechanizm inteligentnej obsługi wyskakujących okienek).
 4. Pliki „cookies” stosowane przez Kancelarię nie powodują zmian w sprzęcie komputerowym jak i oprogramowaniu zainstalowanym na urządzeniu użytkownika.
 5. Używanie plików „cookies” zależy od konfiguracji przeglądarki internetowej stosowanej przez użytkownika i może być w każdej chwili samodzielnie przez użytkownika wyłączone.
 6. Kancelaria zapewnia bezpieczeństwo przekazanych jej danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).
 7. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu możliwości realizacji zleconych Kancelarii do wykonania czynności.
 8. Odbiorcami danych osobowych są także dostawcy Kancelarii zapewniający obsługę informatyczną oraz obsługę księgową. Ponadto, odbiorcami danych osobowych będą pracownicy Kancelarii bezpośrednio prowadzący sprawę.
 9. Kancelaria oświadcza, że jego odbiorcy przetwarzają dane osobowe na podstawie zawartych umów, zgodnie z celami i poleceniami Kancelarii i z zachowaniem należytej poufności.
 10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do 5 lat po zakończeniu wykonywania czynności, z uwagi na konieczność ustalania ewentualnego konfliktu interesów.
 11. Każdemu przysługuje prawo dostępu do jego danych osobowych, sprostowania danych osobowych, a także ograniczenia przetwarzania tych danych po wykonaniu przez Kancelarię zleconych czynności.
 12. Każdemu przysługuje możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na czynności związane z przetwarzaniem jego danych osobowych.