Darmowa analiza umowy kredytu frankowego

W celu otrzymania darmowej analizy umowy kredytu frankowego pod kątem występowania klauzul abuzywnych oraz informacji na temat zasad prowadzenia sprawy sądowej i wynagrodzenia, proszę przesłać skan lub czytelne zdjęcia umowy kredytowej (a także ewentualnych aneksów) oraz ogólnych warunków kredytowania (regulaminu), na adres e-mail:  franki@kessler-kancelaria.pl

W tytule wiadomości proszę wpisać “Darmowa analiza umowy kredytowej”

W treści wiadomości, proszę udzielić odpowiedzi na poniższe pytania (ma to istotne znaczenie w tego typu sprawach)

 1. czy zawierając umowę kredytobiorca działał jako konsument (tzn. w celach niezwiązanych z handlem, przedsiębiorstwem lub zawodem) ?
 2. czy zawierając umowę miała Pani / miał Pan zdolność kredytową aby uzyskać kredyt w PLN (a nie frankowy) ?
 3. jeśli umowa kredytowa dotyczyła zakupu lokalu mieszkalnego / domu, to czy była w nim zarejestrowana działalność gospodarcza?
 4. jeśli umowa kredytowa dotyczyła zakupu lokalu mieszkalnego / domu, to czy była w nim prowadzona działalność gospodarcza (nawet niezarejestrowana) ?
 5. czy lokal / dom (nieruchomość) był komuś wynajmowany ? jeśli tak, to w jakich okresach czasu
 6. czy mieszkał Pan / Pani w kupionym lokalu (mieszkaniu / domu) po jego nabyciu ?
 7. czy przed zawarciem umowy kredytowej (lub przy jej zawieraniu) bank przedstawił symulację, jak wyglądałoby saldo zadłużenia oraz wysokość rat w przypadku wzrostu kursu wymiany CHF / PLN np. o 10% / 20% / 30% / 50% lub więcej ?
 8. czy były zawarte aneksy / porozumienia do umowy kredytowej ?
 9. czy były okresy zawieszenia spłat rat kredytu (karencje) ?
 10. czy były „wakacje kredytowe” w związku z epidemią Covid-19 ?
 11. czy posiada Pan / Pani regulamin udzielenia tego kredytu (ogólne warunki kredytowania) w wersji z daty zawarcia umowy kredytowej ? jeśli tak, to proszę przesłać skan lub zdjęcia
 12. czy kredyt był (od jakiegoś czasu) spłacany bezpośrednio w walucie waloryzacji (CHF / EUR / USD) ? od kiedy ?
 13. czy w dacie zawierania umowy (lub wcześniej) kredytobiorca pracował w sektorze finansów lub bankowości ? (jeśli tak, proszę napisać na czym polegała praca)
 14. czy kredyt nadal jest spłacany ?
 15. czy kredyt był nadpłacany ? (jeśli tak, to proszę napisać kiedy i w jakich kwotach)
 16. czy bank wypowiedział umowę kredytową ?
 17. czy kredyt został przedterminowo spłacony w całości ? (jeśli tak, to kiedy i w jakiej kwocie ?)
 18. czy było już (lub jest) prowadzone jakiekolwiek postępowanie sądowe dotyczące tego kredytu ?
 19. ile wynosi obecne saldo zadłużenia wg banku ?
 20. w jakim mieście Pan / Pani obecnie mieszka ? (chodzi o ustalenie właściwości miejscowej sądu)