Sukces w walce z polisolokatami – wygrana z AEGON o zwrot tzw. opłaty warunkowej

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku a następnie Sąd Okręgowy w Gdańsku podzieliły w całości zaprezentowaną przeze mnie argumentację i uznały za bezpodstawne potrącenie przez AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. tzw. opłaty warunkowej przy likwidacji polisy przez mojego Klienta (jako de facto ukrytej opłaty likwidacyjnej wynoszącej ponad 1/3 całych zgromadzonych środków). Wyrok jest prawomocny.

http://firmazzasadami.pl/blog-info/92-nie-zgadzamy-sie-na-straty-na-polisolokatach